Trambo tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Trambo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2020. Viimeisin muutos 16.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Trambo Oy, Laajasalonkaari 6 C, 00840 Helsinki

https://www.trambo.fi/

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lari Lohikoski, lari@trambo.fi.

3. Rekisterin nimi

Trambo-palvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Trambo -palvelun käyttäjärekisterin tarkoituksena on mahdollistaa palvelun toiminnan tarkoitus, eli retkien, elämysten ja muiden erilaisten tapahtumien myyminen, etsiminen ja ostaminen. Palvelun käytössä syntyvää rekisteriä käytetään ainostaan tämän palvelun toteuttamiseksi, palvelun kehittämiseksi ja sen markkinoimiseksi. Rekisteriä ei esimerkiksi myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille johonkin muuhun kuin tämän palvelun toteuttamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin liittyviin tarkoituksiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus, joka on annettu palveluun rekisteröitymällä ja sen käyttöehdot hyväksymällä
 • sopimus, jonka käyttäjä on hyväksynyt palvelua käyttämällä ja sen kautta kauppaa käymällä
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on siis palvelun toiminnan mahdollistaminen. Tietoja kerätään, koska palvelun luonteeseen kuuluu kaupankäynti ja viestintä sekä palvelun käyttäjien välillä, että palvelun ylläpitäjän ja käyttäjien välillä. Keräämme myös tilastotietoja palvelun kehittämistä ja raportointia varten. Tietoja kerätään myös asiakaspalvelun ja asiakasviestinnän tueksi. Tarkoituksemme on, että tietojen käsittely on aina asiallisesti perusteltuja ja tarpeellista näihin käyttötarkoituksiin nähden.

  Palvelun käytössä syntyvää tietoa voidaan hyödyntää myös palvelun markkinoinnissa ja kehittämisessä.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Palvelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja:

 • nimi ja yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja katuosoite
 • kirjautumiseen käytettävä salasana, joka tallennetaan salattuna
 • muut käyttäjän palveluun itse antamat tiedot, kuten käyttäjän kuvaus itsestään, käyttäjän palveluun jättämät ilmoitukset ja ostokset, käyttäjän antamat ja saamat palautteet, käyttäjän palvelun kautta toisille käyttäjille ja palvelun ylläpitäjille lähettämät viestit.
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutukseen ja maksuihin liittyvät tiedot, esimerkiksi luottokortti- ja tilitiedot
 • luvat ja suostumukset
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • palvelun keräämät tilastotiedot palvelun käytöstä, kuten esimerkiksi kirjautumisten määrä
 • muut käyttäjältä palvelun käytön yhteydessä kerätyt tiedot
 • Lisäksi palvelussa kerätään palvelun käytöstä havainnoituja tilastollisia tietoja, kuten palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustietoja, tietoja käytetyistä selaimista ja istunnon kestosta. Näitä tietoja ei palvelussa käsitellä yksilöidysti, vaan niitä käytetään vain tilastollisesti.

  Trambo käsittelee tietoja itse ja käyttää palvelun tuotannossa, kehittämisessä ja markkinoinnissa myös muiden yritysten tarjoamia palveluita, jotka on yksilöity alla. Palvelun tekninen toiminta edellyttää myös evästeiden käyttämistä sivuston toiminnassa.

 • Sharetribe Oy (palvelun taustajärjestelmä)
 • Stripe (maksujen välitys)
 • Google Inc (analytiikka ja markkinointi)
 • Hubspot (myynti, markkinointi ja asiakastuki)
 • Facebook (markkinointi, markkinoinnin kohdentaminen ja analytiikka)
 • Twitter (markkinointi, markkinoinnin kohdentaminen ja analytiikka)
 • Kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä käyttäjän itse palvelun kautta lähetetyistä tiedoista, sekä rekisteröitymisen yhteydessä että palvelua myöhemmin käytettäessä.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Käyttäjän palveluun lähettämiä tietoja voidaan julkaista käyttöehtojen mukaisesti osana palvelun toimintaa. Palvelun toimintaan liittyvää tietojen julkaisua lukuun ottamatta käyttäjän palvelussa olevia tietoja ei luovuteta palvelun tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

  Palvelussa käytettävien kolmansien osapuolten evästetunnisteiden osalta nämä palvelut käsittelevät asiakkaan tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

  Maksutapahtumien tietoja voidaan siirtää myös EU-alueen ulkopuolelle. Palvelun käyttämä maksunvälittäjä vastaa siitä, että tiedosiirto täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Palvelun käyttämät tiedot on tallennettu palvelimille, joihin pääsy on rajattu salasanoilla ja fyysinen pääsy palvelintilaan on rajoitettu palvelintilaa tarjoavien yritysten puolesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitelään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  9. Evästeiden käyttö palvelussa

  Voimme tallentaa ja kerätä käyttäjää koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden selaimen tarjoamien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Evästeet tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle, ja ne mahdollistavat käyttäjän yksilöinnin kun palvelua käytetään. Palvelun tekninen toiminta edellyttää näiden tekniikoiden käyttämistä.

  Palvelua käytettäessä käyttäjän selaimeen voivat asentaa evästeitä myös ylempänä mainitut kolmannet osapuolet. Näitä evästeitä käytetään mm. palvelun tilastointiin, palvelun kehittämiseen ja palvelun markkinointiin.

  Mikäli et halua käyttää evästeitä palvelussa, voit muuttaa selainasetuksiasi. Huomaa kuitenkin, että palvelun kaikkien ominaisuuksien käyttö edellyttää että Trambo-palvelun asettamat evästeet hyväksytään.

  10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).